فیلم کوتاه «و فقط دو نفر بیشتر»
​​​​​​​برگزیده ی ورود به فستیوال کن
کارگردان: علیرضا محمدی
بازیگران: ایمان نیکنام ، بهشاد شریفیان
موسیقی: مهرنام رستگاری

نمایش «ماربازی»
کارگردان: سعید دشتی ، صحرا فتحی
بازیگران: بهاره رهنما ، کامبیز دیرباز
موسیقی: مهرنام رستگاری
تهیه کننده: مژگان بیات

فیلم کوتاه «پوسیده»
کارگردان: علیرضا محمدی
بازیگران: علی باقری، صادق خوشحال، امیر جنانی محمد حسینی
موسیقی: مهرنام رستگاری

«نامزد بهترین موسیقی جشنواره ی کادوما»

فیلم کوتاه «تاسیان»
کارگردان: آلاله ایزدی
بازیگران: پرویز پورحسینی
موسیقی: مهرنام رستگاری
«برنده ی بهترین موسیقی جشنواره ی فیلم مستقل ملبورن»

فیلم کوتاه «زاگ زونگ»
کارگردان: علیرضا محمدی
بازیگران: لیندا کیانی، بهزاد خلج علیرضا استادی
موسیقی: مهرنام رستگاری

«فیلم سینمایی «پل هوایی
کارگردان: حسین شهبازی

موسیقی: مهرنام رستگاری

مستند اربعین «محصول کشور هندوستان»
کارگردان: عدنان علی
موسیقی: مهرنام رستگاری

فیلم کوتاه «زندگی دوگانه ی موسی»
کارگردان: حسن هارونی
موسیقی: مهرنام رستگاری